Malingsbo
Björsjö
Baggådalen
Grimsö
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Kloten förr och nu

Kloten ligger på en skogbevuxen höjdplatå. Området befolkades på 15-1600-talet, mest av sk svedjefinnar eller skogsfinnar, d v s ”invandrare” från Finland (som på den tiden var en del av Sverige). De fick några års skatte-befrielse om de bosatte sig i obebyggda trakter. Man livnärde sig genom att bränna ned skog och odla råg på svedjorna, därav namnet. Bebyggelsen i området bestod, i och med detta, från början mest av s k rökstugor. En rökstuga saknar skorsten och röken från den stora eld-staden mitt i rummet släpps, via en trätrumma ut genom ett hål i taket. De skogsfinska spåren lever kvar i namngivning av platser, till exempel den lilla tjärnen Paskalampi öster om Kloten, utmed Treöresvägen till Gammelbo.

I Kloten byggdes en smedja och en masugn på 1600-talet. Området lämpade sig egentligen inte så väl för järnhantering eftersom det var svårtillgängligt och saknade egen järnmalm. Vägarna gick i dalgångarna utanför området så att både råvaror och det färdiga stångjärnet fick fraktas långa omvägar.

Kloten blev så småningom i stället en plats för förädling av trä, en ångsåg byggdes på den plats där nu Fritidsbyn ligger. Man satsade på att bygga en egen järnväg som stod färdig 1877. 1934 gick sista tåget på Klotenbanan och fem år senare lades sågen ned.

Kungens älgjakt i området har pågått över hundra år, men reglerades inte förrän Domän-verket vid förra sekelskiftet köpte skogen.

Skogsmästarskola etablerades i Klotens stationshus i samband med Domänverkets köp av marken. Deras spår i markerna är synliga än idag i form av lärkträd, silvergranar och bokar. I första backen på Treöresvägen kan man stanna till vid kraftledningen och beskåda en grupp av balsamgranar på södra sidan om vägen, cirka 200 meter upp utmed ledningen.

 

 

 

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift

Lokstallet
Numera är Kloten, tillsammans med Malingsbo, centrum för fiske och friluftsliv. Här finns fiskodlingen som levererar fisk till sjöarna i Malingsbo-Klotenområdet samt till många andra fiskevatten. Härifrån utgår vandringsleder och skidspår. Du kan även följa någon av de många grusvägar som leder ut i vildmarken, i bil eller på cykel. Här finns bär och svamp så det räcker till alla!

Du kan bo i stuga eller på camping eller ställa upp din husvagn på någon av de fina husvagnplatser som finns längs sjöarna runt Kloten.