Malingsbo
Kloten
Björsjö
Baggådalen
Grimsö
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Snöån
Tolvsbo
Riddarhyttan förr och nu

I Riddarhyttans omgivningar är det lätt att i tanken förflytta sig riktigt långt tillbaka i tiden. I naturen finns gott om minnen från den senaste istiden och den period för ca 9500 år sedan då isen drog sig tillbaka från Bergslagen. Här gick gränsen mellan land och hav och det gjorde att många speciella naturformationer uppstod just här.

Människor har, åtminstone periodvis, bott och verkat i Riddarhyttan så tidigt som ca 700 år f.Kr. Då kom man för att framställa järn ur ”den röda jorden”. Man har funnit rester av otaliga blästerugnar för järnframställning och deras ålder har kunnat fastställas med C 14-metoden.

Senare har man brutit både järn- och kopparmalm och i Riddarhyttans närmaste omgivningar har ett flertal hyttor och hamrar funnits. Kvar idag finns Lienshytte masugn som var i drift ända till 1959. Den sista gruvan lades ned på 1980-talet men byggnaderna står kvar (se framsidan) och inrymmer idag, åtminstone delvis, andra företag.

Skogsbruk har bedrivits sedan början av 1700-talet.

Riddarhyttan idag är ett aktivt samhälle, inte minst på kulturens område. Här finns teaterförening/företag, medeltidsfest/marknad varje midsommar, en aktiv Folkets Husförening, torsdagsdanser i Parken hela sommaren, Hembygdsförening och mycket mera.

Ett antal företag finns förutom de mer turistinriktade som erbjuder camping, restaurang och vandrarhem, kafé med hantverksförsäljning samt turridning på islandshäst.

Här finns även skola med låg- och mellanstadium samt daghem, fritidshem, ett bibliotek och en Konsum-butik.

 

 

Gruvlaven i Bäckegruvan.

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift